"UN NONAGENARIO QUE NO SE JUBILA"
DIARI LA VANGUARDIA - 4/4/1997
© LA VANGUARDIA - ISABEL PALACIOS