L'HERALDICA DE L'ESCUT
 
Centre d'Esports Sabadell Futbol Club.

 

Blasonament: Escut triangular suïs truncat :el primer quarterat en creu: el primer i el quart d’atzur, el segon i el tercer d’argent, ressaltant sobre el tot, una ceba arrencada de gules i d’or. El segon d’or, quatre pals de gules. En la part superior, una filacteria d’argent amb la llegenda en sable “Centre d’Esports Sabadell F.C.”

Comentaris: S’ha agafat de base l’escut municipal de Sabadell, amb les diferencies que el camper del primer truncat es d’argent i la ceba es de sinople. I va timbrat amb una corona mural de la ciutat. Originàriament l’escut del Club Esportiu Sabadell portava com a càrregues una pilota en comptes d’una ceba. La ceba es una càrrega característica de l’escut i la bandera de Sabadell , es creu que la ceba apareix a l'escut com un element quotidià en representació del nom de la vila a partir del segle XV, quan ja s'havia perdut la noció del significat real del topònim.

Segons les regles heràldiques no pot anar esmalt sobre esmalt, i en aquest cas, les rames de la ceba són en or, que en el segon quarter es d’argent. Potser s’hauria de modificar aquest petit error de disseny.

 

Irene Cacenaves

Tècnica Superior en Protocol i Relacions Institucionals

25/08/2007